Wie vloekt doet een christen pijn

De SGP in Veenendaal wil het vloekverbod herinvoeren. ,,De overheid moet duidelijk maken dat ze het met vloeken niet eens is.'

,,Een vloekverbod is van essentiële betekenis', daarover bestaat bij R. Bisschop, fractieleider van de SGP Veenendaal, geen twijfel. ,,Ik acht het van groot belang, dat de naam van God niet gelasterd wordt. Want dit is voor een christen niet te verdragen.' Bisschop die vindt dat vloeken ,,bijna lichamelijk pijn doet' wil de Veenendaalse gemeenteraad opnieuw met een voorstel over het vloekverbod confronteren.

Sinds eind augustus is in het Gelderse Veenendaal een nieuwe discussie over het lasterlijke vloeken aan de gang. Hoewel artikel 2.4.26 `vloekverbod' al in 1996 uit de Veenendaalse algemene plaatselijke verordening (apv) ,,door een manoeuvre van GroenLinks' is geschrapt, wil SGP-leider Bisschop toch nog eens proberen om een meerderheid voor de anti-vloekverordening bij elkaar te krijgen. ,,De destijds gemaakte fouten' moeten volgens Bisschop worden hersteld. ,,Al in de tien geboden staat geschreven dat je Gods naam niet lasterlijk mag gebruiken.'

Ook al heeft Bisschop een hekel aan vloeken, hij denkt niet dat een verbod daarvan hanteerbaar zou zijn. ,,Het zal nauwelijks effect op het dagelijks gedrag van de bevolking hebben. Misschien is ook het tegendeel het geval. Maar een vloekverbod heeft een signaalfunctie. De overheid moet duidelijk maken dat ze het met vloeken niet eens is. Racistische en discriminerende uitspraken keurt de overheid ook niet goed. En als er geen vloekverbod bestaat heeft men ook geen enkele wettelijke grondslag om mensen hierop aan te spreken.'

In het Veluwse Nijkerk bestaat het vloekverbod al sinds meerdere jaren. ,,Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken', zegt de plaatselijke verordening. Maar een linguistische droomgemeente is Nijkerk niet: de bevolking vloekt er niet minder om. Jaap de Vries, kantinebeheerder van de voetbalclub Sparta: ,,Nou, hier wordt nog wel eens gevloekt, ja. Maar niemand zal de politie bellen als er iets lasterlijks gezegd wordt.' Clublid Nieske van der Akker vindt het vloekverbod ,,een lachertje'. ,,Maar het verbaast me niet. Hier gebeuren meer rare dingen.' Merkwaardig vindt ook de 24-jarige Mark van Norden de verordening: ,,Wat is dan vloeken? `Godverdomme' is een vloek. Maar wat is dan `verdomme'? En wat zeg je dan als je met de hamer eens hard op de vinger slaat?'

Een antwoord weet ook de plaatselijke politie niet. ,,Concreet zegt het me niets', zegt groepschef Leo Bouwer van de politie Gelderland-Midden. Hij zou de plaatselijke verordening het liefst negeren. ,,Het vloekverbod is bij ons geen beleidsuitgangspunt.' Bouwer heeft zijn agenten niet op scherp gezet voor een anti-vloekcampagne. ,,Het is bij ons geen dagelijks werk. En persoonlijk heb ik het nog niet meegemaakt dat iemand is aangehouden.' Maar krijg je een bekeuring als je op het marktplein van Nijkerk hardop vloekt? ,,Die kans loop je wel.'