Wachtlijst

De column van E.J. Bomhoff `Dood door schuld' (NRC Handelsblad, 9 september) kan door iedere zindelijk denkende burger slechts met instemming worden gelezen.

Schrijver besluit zijn column met vier vragen waarvan de laatste luidt: ,,Is het sterven van patiënten op de wachtlijst niet een vermijdbare schande en een groot onrecht voor een rijk land?''

Mijns inziens zou de vraag: ,,Is het sterven van patiënten op de wachtlijst niet een vermijdbaar onrecht en een grote schande voor een rijk land?'', meer recht doen aan de strekking van zijn stuk.