Speelbal 2

De recente uitspraak van de Raad voor de Journalistiek inzake de uitzending van RTL Nieuws wordt door F. Kuitenbrouwer gekritiseerd (NRC Handelsblad, 6 september). RTL had delen van de rechtszaak (achter gesloten deuren) tegen verdachte Mink. K. uitgezonden, omdat per abuis de geluidsverbinding met de perskamer open was blijven staan. Het betoog van Kuitenbrouwer stoelt vooral op de grondregel dat een uitgelekt geheim vrij is.

Hoewel ik op vele punten de opinie van Kuitenbrouwer deel, miskent hij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op journalisten rust. RTL had nadrukkelijk een belangenafweging moeten maken waarin vooral de gevolgen van openbaarmaking zwaar hadden moeten wegen. Een van deze gevolgen is dat door openbaarmaking in het crimineel circuit bekend is geworden dat verdachte Mink K. undercover en in opdracht van justitie werkte. Hij zal dus de rest van zijn leven voortdurend over zijn schouders moeten kijken, waar ter wereld hij zich ook bevindt. Dat de man undercover werkte kan moeilijk als een zwaarwegend nieuwsfeit en aldus maatschappelijk relevant worden gekwalificeerd. Dat de geluidsverbinding met de perskamer per abuis openstond, ook niet.

De afweging van belangen en vooral de maatschappelijke verantwoordelijkheid van betrokken journalisten wordt in de beslissing van de Raad voor de Journalistiek onvoldoende gemotiveerd, hetgeen wel op haar weg had gelegen.

    • Frans Nijhof