Sentiment op valutamarkt

Met de renteverhoging van eind augustus is de Europese Centrale Bank (ECB) er slechts deels in geslaagd de rust terug te brengen op de financiële markten. Op de geldmarkt is dat nog het meest gelukt. Van de hectiek die rondom de variabele rentetender heerste, voorafgaand aan de renteverhoging, is nu geen sprake meer. Op dat moment steeg de gemiddelde refi-rente tegen de klippen op. Dat wil overigens niet zeggen dat de banken nu niet meer op een renteverhoging rekenen.

De gemiddelde rente voor de banken liep deze week met 2 basispunten op tot 4,59 procent. Als de stijging in dit tempo doorgaat, ontkomt de ECB er niet aan binnen enkele maanden de minimum refi-rente opnieuw te verhogen. Gezien de hoge olieprijzen en de lage euro zou dat ook niet verwonderlijk zijn.

Terwijl op de geldmarkt de rust redelijk is teruggekeerd, is de valutamarkt ontketend. Sinds de renteverhoging van eind augustus is de euro 4 dollarcent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar. Vanuit de fundamentele hoek zijn geen krachtige redenen te geven voor deze extra koersval. De markten lijken vooral in de sentimentele stemming te verkeren.

Samen met de stijgende olieprijs leidt de dalende euro tot extra inflatierisico. Mede omdat de ECB een grotere inflatieallergie heeft dan de Fed, reageert de Europese geldmarkt scherper op deze ontwikkelingen. Deze week bleef de stijging van de Europese driemaands interbancaire geldmarktrente beperkt tot 4 basispunten en bereikte een niveau van 4,86 procent.

Wat de cijfers van de weekstaat betreft zijn geen grote verrassingen te melden. Van door de markt verwachte valutainterventies is nog geen spoor te ontdekken. Het bedrag aan bankbiljetten in omloop nam toe met 1,6 miljard euro en zorgde voor een verkrapping van de geldmarkt.

Verder wees de ECB vorige week aan de banken 5 miljard euro minder toe als herfinanciering. Een geringe verruiming van de geldmarkt kwam van de daling van de schatkistsaldi met 195 miljoen euro. Samen met enkele andere mutaties leidde dit tot een daling van de reserverekening met ruim 6 miljard euro tot 113 miljard euro. Daarmee ligt de gemiddelde aanhouding van de banken tot nu toe ruim 1,6 miljard euro boven de verplichting.

Bron: ING Economisch Bureau