Loonsverhoging voor ontevreden buschauffeurs

De buschauffeurs van de olympische vloot Bus 2000 krijgen een loonsverhoging van 4 dollar (6 gulden) per dag, met terugwerkende kracht tot de dag van indiensttreding. De bonus wordt uitgekeerd om de massale ontslagname tegen te gaan. Maandag namen 40 chauffeurs ontslag, een dag later nog eens 110. Ze klaagden over abominabele werkomstandigheden, onderkomens en catering. Het transport net als in Atlanta een probleem. Bussen rijden niet op tijd, chauffeurs weten de weg niet omdat ze uit alle delen van Australië zijn ingehuurd. Bovendien rijden er te weinig bussen. Het organisatiecomité Socog heeft de private onderneming Bus 2000 opdracht gegeven meer bussen in te zetten. De vloot wordt uitgebreid met tweehonderd bussen.