`Kippendrift' over VN-missie

Minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) signaleert ,,enige kippendrift bij het Nederlandse parlement'' tijdens de voorbereiding van een mogelijke deelname van Nederland aan een VN-vredesmacht voor Ethiopië en Eritrea. Van Aartsen zei dit gisteren in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York in reactie op het Kamerlid Verhagen (CDA), die hierover nu al een spoeddebat wil met premier Kok.

Van Aartsen wil ,,eerst alle puzzelstukjes bij elkaar hebben'' en ,,heel zorgvuldig en precies'' te werk gaan, in overeenstemming met ,,het Toetsingskader en de Grondwet''. Het Toetsingskader is een serie voorwaarden voor Nederlandse deelname aan een vredesmissie. ,,We zullen het doen zoals het hoort. Er is geen reden voor haast. Wij nemen onze tijd'', zei Van Aartsen gisteren.

Volgens Verhagen raakt de opmerking van Van Aartsen over kippendrift ,,kant noch wal''. ,,Het CDA toont serieuze betrokkenheid bij een vredesmissie waarbij mensen worden uitgezonden. Dat kun je niet afdoen als kippendrift.'' Volgens hem ,,leurt het kabinet met troepen voor een vredesmissie in Afrika''.

De VN-Veiligheidsraad zal binnen enkele dagen een resolutie over de vredesmacht UNMEE aannemen. De eenheid moet in het grensgebied gaan toezien op het in juni getekende bestand tussen Ethiopië en Eritrea, na een jarenlange strijd waarbij tienduizenden mensen omkwamen. VN-chef Kofi Annan heeft een vredesmacht van 4.200 man voorgesteld. Het beoogde aandeel van Nederland bestaat uit een bataljon van zo'n 800 tot 1.000 mariniers en medisch personeel die voor een half jaar worden uitgezonden.

Volgens ingewijden doet Nederland pas mee aan UNMEE als een groot Westers land zoals Canada meedoet. Canada overweegt 200 mariniers te sturen, maar dat is nog lang niet zeker.

Het Nederlandse kabinet beslist mogelijk volgende week vrijdag over deelname. Haakt Canada af, dan doet Nederland hetzelfde, zeggen ingewijden.

Haakt Canada niet af, dan nog is Nederlandse deelname niet zeker, gezien het noodzakelijke kabinetsberaad. ,,De deelname is nog heel erg onzeker. Dit rechtvaardigt nog niet de kreet dat Nederland naar Ethiopië gaat'', aldus een VN-militair.