Homohuwelijk 2

Ik heb met grote belangstelling kennisgenomen van het feit dat de kerken in Nederland en de godsdienstig gerichte partijen fel tekeer gaan tegen de homohuwelijken. Zelf ben ik christen (protestant), maar mijn argument tegen de kritiek van de kerken is dat wij als gelovigen, de anderen (niet-gelovigen) niet kunnen opdringen wat zij wel of niet mogen doen.

Niet-gelovigen hebben het recht hun leven te organiseren op hun manier en met hun zienswijze.

Als niet-gelovige homo's willen huwen moet dat kunnen. Gelovige homo's moeten in hun geloof ook uitmaken of het kan of niet.

Het is zeer arrogant van de kerken om zomaar iedereen hun wil te willen opleggen, terwijl ze in feite alleen maar spreekrecht hebben tegenover de gelovigen van hun respectievelijke kerken, hetzij protestant of katholiek.

De apostel Paulus zegt:

,,Staat het soms aan mij, hen te oordelen die buiten zijn?

Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn? (I Kor.5:12.).