Homohuwelijk 1

Jarenlang heeft de wetgever gepoogd mensen van gelijk geslacht in een relatie dezelfde rechten te geven als gehuwden. Het daartoe ontworpen `geregistreerd partnerschap' heeft echter niet tot een toestroom geleid die de wetgever had gehoopt.

De gevolgen en mogelijkheden van het geregistreerd partnerschap waren inderdaad niet gelijk met die van het huwelijk, maar de wetgever had zelf de mogelijkheid dit gelijk te trekken en ervoor te zorgen dat er geen, danwel nauwelijks, verschillen meer zouden bestaan.

Had de wetgever voor deze optie gekozen, dan zou slechts een verschil bestaan in naam.

Nu is gekozen voor het `homohuwelijk'.

De benaming is onjuist, daar het wetsvoorstel ook mogelijkheden biedt voor niet-homo's. Natuurlijk is het goed dat mensen dezelfde rechten hebben danwel krijgen.

Maar is het nodig een belangrijke groep in de samenleving voor het hoofd te stoten?

Een belangrijk kenmerk van de democratie is, dat rekening wordt gehouden met de mening van de minderheid.

Wanneer realiseren van gelijke rechten het uitgangspunt is, wanneer dit kan worden bereikt middels uitbreiding van bestaande wetgeving, is het niet passend dergelijke confronterende wetgeving te introduceren.