Hangen en helpen

Brandend van nieuwsgierigheid VN opengeslagen: ze zouden deze week toch wel met harde bewijzen komen dat het declaratiegedrag van de inmiddels afgetreden PvdA-voorzitter Van Hees niet deugde. Die ,,zou privékilometers hebben gedeclareerd, terwijl er ook een ongebruikte auto met chauffeur voor de deur stond. Ze zou Haagse hotelrekeningen in rekening hebben gebracht terwijl ze in werkelijkheid bij bevriende partijgenoten logeerde'', aldus Vrij Nederland vorige week. Het blad sprak van een `discutabele opvatting over het verschil tussen mijn en dijn'. Dat is nogal wat, en daarom is het des te vreemder dat daar deze week niet op wordt teruggekomen. De `discutabele opvatting' die Van Hees wordt toegedicht, is evenzeer van toepassing op het journalistieke gehalte van VN terzake. Ergo: dit is stalinisme van het zuiverste water. Er worden beschuldigingen tegen iemand verzameld en openbaar gemaakt, de bron wordt niet genoemd, de persoon in kwestie moet zijn/haar onschuld bewijzen en als die dat niet kan, hangt hij/zij. In plaats daarvan moet VN hangen en moet Van Hees als de wiedeweerga een advocaat in de arm nemen en het blad wegens smaad voor de rechter slepen. De Groene Amsterdammer verbaast zich erover dat de auteur van het bewuste artikel in VN, ex-Niet Nixer (opstandige jongeren binnen de PvdA) Tino Wallaart, ,,met zijn PvdA-verleden over diezelfde partij blijft schrijven.'' Een PvdA'er: ,,Bij Tino is het pure bitterheid. Als Niet Nix'er is hij van begin af aan tegen Van Hees geweest. Het is genoegdoening halen.''

Op hun manier willen in Nederland woonachtige derde-generatie Molukkers ook genoegdoening en wel voor een belofte (nooit als zodanig gedaan, maar goed) die niet is ingelost: een eigen status voor de Molukken. Hoewel het federalisme sinds de val van Soeharto uit de taboesfeer is gekomen, moet president Wahid er weinig van hebben, aldus Elsevier. Volgens het blad is ,,het verlangen naar een autonoom gebiedsdeel of zelfs een Molukse staat illusoir.'' Het dreigen met geweld door jonge Molukkers tegen bewindslieden noemt het blad `buiten proportie'. Niet zij, maar Wahid ,,moet stabiliteit brengen in deze regio van zijn land.'' Wat let het deze jongeren trouwens Wahid daarbij ter plekke een handje te helpen? Volgens De Groene Amsterdammer had Nederland internationaal zijn nek voor de Molukken moeten uitsteken. Het blad laakt de ,,Nederlandse politieke arrogantie'' alsmede het gebrek aan solidariteit onder de bevolking met de Molukken.

Egypte zou ook een handje kunnen helpen, maar dan in het Midden-Oosten en wel door het vredesproces in voorwaarste richting te duwen, maar Egypte kijkt wel uit, aldus HP/De Tijd. Het land steunt weliswaar het vredesproces en krijgt daarvoor ,,onvoorstelbare bedragen aan hulp van de Verenigde Staten''. Weliswaar bestaat volgens HP/De Tijd in brede lagen van de Egyptische bevolking irritatie over het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten, ,,de Egyptische beleidsmakers daarentegen weten niet precies hoe ze zonder die Amerikaanse hulp de snel groeiende (...) bevolking moeten voeden. Ze zijn in hun nopjes met een langlopend vredesproces, en bang voor de gevolgen die het sluiten van een vrede zou kunnen hebben voor de toevloed van hulp aan hun land.'' Van enigerlei hulp terzake van de kant van de Israelische interim-minister van Buitenlandse Zaken, Ben-Ami, valt ook weinig te verwachten, blijkt in VN. Hij stelt dat Israel de soevereiniteit over de heilige plaatsen nooit zal overdragen aan de Palestijnen. Hij vertelt wat Barak daarover in Camp David tegen Arafat zei: ,,Toen Jezus als teenager door de straten van Jeruzalem liep was er in geen velden of wegen een moskee te bekennen. Hij zag alleen de joodse tempel.'' Wie zoiets als argument gebruikt, ziet ze vliegen. Wie zoiets leest, denkt: hier had een weerwoord van de interviewer niet misstaan. Misschien in het nummer van volgende week.