Genetische aanpassing plant en dier toestaan

Genetische aanpassing van planten en dieren moet mogelijk zijn als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nederland dient de economische mogelijkheden die de moderne biotechnologie biedt beter te gaan benutten. Voor de stimulering van biotechnologisch onderzoek is volgend jaar ruim 150 miljoen gulden beschikbaar. Dit is de strekking van de Integrale Beleidsnota Biotechnologie waarvan een aantal hoofdlijnen vanochtend door het Algemeen Dagblad is gepubliceerd. Het kabinet bespreekt de nota, waarvoor minister Pronk (Vrom) de eerstverantwoordelijke bewindsman is, 22 september.