Frankrijks held Bové: drie maanden brommen

,,Wij zijn allemaal Bové's'', zo scandeerden gisteren aanhangers van de voorvechter van het eerlijke Franse leven. Het hielp niet, hun held werd veroordeeld.

Hoe tem je een Robin Hood? Niet door hem te straffen. Dat bewees de ,,voorlopige'' hechtenis van negentien dagen van José Bové, de Franse boerenactivist en strijder tegen la malbouffe – het slechte vreten – in de herfst van vorig jaar al. Hij werd op slag de internationale held van het eerlijke, groene leven, onvervaard verdediger van de menselijke maat en de kwaliteit van het ambachtelijke product en een scherp aanklager van de multinationale kongsi's die met monopolies en genetische manipulatie dat alles bedreigen.

Hij hief zijn geboeide handen triomfantelijk boven zijn hoofd – de foto ging de wereld rond – en hoefde niets meer uit te leggen. De woordvoerder van de kleine boerenbond Confédération Paysanne is in het dagelijks leven bovendien schapenhoeder. Aan zoveel Asterix-achtige charme weet ook CNN geen weerstand te bieden: de roem van de martelaar is inmiddels zo groot dat post met ,,Bové, Frankrijk'' zonder mankeren te bestemder plekke aankomt.

Een menigte van driehonderd aanhangers op de stoep van de rechtbank in het Zuid-Franse Millau herinnerde de rechter gisteren aan Bové's martelaarschap. Ten overvloede scandeerden ze: ,,We zijn allemaal Bové's!'' Niettemin veroordeelde François Mallet de ,,aanstichter'' van de ontmanteling van een McDonald's-filiaal in Millau tot drie maanden onvoorwaardelijk, een strengere straf zelfs dan was geëist. Acht medeverdachten van Bové kwamen er van af met voorwaardelijke gevangenisstraffen en boetes, de negende werd vrijgesproken omdat zijn pogingen om met een schroevendraaier een raam te demonteren vergeefs waren gebleven.

Zeker van de averechtse werking van het vonnis, kwam Bové na afloop van de rechtszitting kalm naar buiten. Vaardig paarde hij in zijn commentaar voor de verzamelde wereldpers enige pro forma-verontwaardiging aan de verzekering dat de strijd zou doorgaan. Hij kondigde hoger beroep aan het spek wordt tot de laatste druppel uitgebraden – en waarschuwde premier Lionel Jospin en president Jacques Chirac in één adem door dat ze, op straffe van ,,politieke sancties'', maar beter wel konden proberen de regels van de Wereldhandelsorganisatie te veranderen. Tussen zijn zinnen door blies hij dikke wolken uit zijn onafscheidelijke pijp.