Formulering grondrechten

De Conventie voor een Handvest van grondrechten van de Europese Unie is het nog niet eens over de formulering van de sociale rechten van de Europese burgers. Een plenaire vergadering hierover is uitgesteld tot later deze maand. Volgens Eurocommissaris Vitorino (Justitie) is het moeilijk om een voor ieder aanvaardbare formulering van het stakingsrecht te vinden. De bedoeling is dat de Europese regeringsleiders het handvest in december tijdens de top in Nice als een ,,politieke verklaring'' zullen aanvaarden. Vitorino zei gisteren dat de Europese Commissie in een later stadium een voorstel zou doen over de juridische status van het handvest. Enkele EU-lidstaten willen dat Europese burgers niet op grond van in het handvest omschreven rechten een beroep op de rechter moeten kunnen doen. De vrijwel voltooide ontwerp-tekst van het handvest is een opsomming van reeds bestaande rechten in de EU-lidstaten.