Fiscus en CAO bedreigen hulp

Fiscus en CAO bedreigen de alfahulp in de thuiszorg die is belast met de eenvoudigere huishoudelijke klussen. De alfahulp die op 1 januari besluit om als zelfstandige te blijven werken, wordt bij de invoering van de nieuwe belastingwet duurder. Dan vervalt de huidige fiscaal gunstige regeling voor deze groep. Als de hulp besluit in dienst te treden van een thuiszorgbedrijf wordt zij ook duurder. In beide gevallen kunnen er voor hetzelfde geld minder alfahulpen aan de slag, zo waarschuwt het tarievenbureau CTG staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn).