Brussel bereid tot dieselcompensatie

Aan de brandstofcrisis in België en Groot-Brittannië lijkt een einde te komen. Na Frankrijk toont nu ook België zich bereid de vrachtwagenschauffeurs tegemoet te komen. Londen doet dat nog niet.

De blokkade-acties in België werden vanmorgen nog grotendeels voortgezet. Dit ondanks het vannacht bereikte voorlopige akkoord tussen de regering en de transportfederaties over compensatie voor de hoge dieselprijzen. Ook aan de grens met Nederland waren er blokkades, waardoor België feitelijk onbereikbaar is over de weg. Ook elders in Nederland zorgden protesterende vrachtwagenchauffeurs voor verkeersproblemen.

In Duitsland heeft bondskanselier Schröder `sociale correcties' aangekondigd na de al dagen aanhoudende protesten. Van de niet nader gespecificeerde maatregelen moeten onder anderen vrachtrijders en automobilisten profiteren. Vanmorgen blokkeerden boze Duitse boeren een raffinaderij bij Lingen in de buurt van Oldenzaal.

De Belgische minister Isabelle Durant (Transport) sprak vannacht van een ,,ontwerp-akkoord', dat door de Belgische federatie Febetra en de Vlaamse SAV vandaag aan hun leden wordt voorgelegd.

Vanuit de distributiesector in België is gewaarschuwd dat door de voortdurende blokkades de benzinevoorziening snel in gevaar komt. In Wallonië zitten al pompstations zonder benzine. De zuivelsector klaagt over problemen om de melk bij boeren op te halen.

Een deel van de Britse vrachtwagenchauffeurs heeft zijn blokkades uit protest tegen de hoge belasting op brandstof vanochtend vroeg beëindigd. Maar het wegverkeer, de voedseldistributie en de gezondheidszorg zullen naar verwachting nog dagenlang verstoord blijven door de brandstofschaarste.

De noodtoestand die gisteren leek te ontstaan is nipt afgewend. Premier Blair, die gisteren het leger in paraatheid bracht om hulpdiensten te bevoorraden, verwelkomde vanochtend het opheffen van de barricades. Hij riep de resterende actievoerders in de Midlands en Schotland op hun acties eveneens te beëindigen. De premier houdt staande geen belastingverlaging te zullen doorvoeren onder druk van de acties. Maar de speculatie groeit dat hij bij een tussentijdse begroting in november een gebaar zal maken om de publieke opinie te sussen.

In Nederland komt er per 1 januari volgend jaar overigens ook een compensatieregeling voor transporteurs als onderdeel van het zogenoemde Ondernemerspakket 2001. Het voorstel voor dit belastingplan voor bedrijven ligt echter al sinds het begin van de zomer bij de Tweede Kamer. [Vervolg COMPENSATIE: pagina 3]

COMPENSATIE

`Paarse diesel' goedkoper

[Vervolg van pagina 1] Hierin staat vermeld dat de regels voor de zogenoemde paarse-dieselregeling verruimd worden. Deze regeling bepaalt dat transportondernemers per getankte liter diesel 5,2 cent accijns terugkrijgen van de overheid. Voorwaarde is, dat ze meer dan honderd liter per keer tanken en het totale aantal liters per jaar onder de 50.000 blijft.

Omdat de Europese regelgeving verbiedt iets aan het teruggavebedrag te veranderen als daar geen `autonome' accijnsverhoging tegenover staat, heeft staatssecretaris Bos (Financiën) in het ondernemerspakket besloten iets aan de overige criteria voor paarse diesel te veranderen.

De regeling gaat per 1 januari al in vanaf 75 liter per tankbeurt en is een zogenoemde open-einderegeling. Dat betekent dat het maximum van 50.000 liter per 1 januari komt te vervallen. Naar schatting vloeit zo vanaf volgend jaar 10 tot 15 miljoen gulden extra terug naar de transportsector. De Tweede Kamer moet het ondernemerspakket nog behandelen. De verwachting is dat dit pas na Prinsjesdag zal gebeuren.

NIEUWS EN ACHTERGROND: pagina 5 en 15