Boete NS bij te veel vertraging

De Nederlandse Spoorwegen riskeren een boete van maximaal 25 miljoen gulden als het bedrijf er de komende jaren niet in slaagt de punctualiteit van de treinen te verbeteren. Voorts zullen reizigers die hebben te lijden onder vertraging kunnen rekenen op compensatie.

Dit staat in de hoofdlijnen van het nog vertrouwelijke prestatiecontract, waarover minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en de NS na maandenlange onderhandelingen overeenstemming hebben bereikt. Morgen zal de kwestie naar verwachting aan bod komen in de ministerraad. Het is de bedoeling om het contract, dat moet gelden tot 2010, in te laten gaan per 1 januari 2001.

De overheid verwacht van de NS dat volgend jaar al 88 procent van de treinen op tijd zal rijden, dat wil zeggen met een maximale vertraging van drie minuten. De punctualiteit moet vervolgens toenemen tot 90 procent in 2003 en 92 procent in 2005. Voor dit jaar streeft de NS ernaar 89 procent van de treinen op tijd te laten rijden, hoewel de afgelopen maand gemiddeld een punctualiteit van slechts 86 procent werd bereikt.

Als de NS niet aan deze eisen kan voldoen krijgt het bedrijf vanaf 2003 een boete van tien miljoen gulden per gemist procentpunt, waarbij er een maximumboete is vastgesteld van 25 miljoen gulden. Hier staat tegenover dat de NS ook kan rekenen op een beloning als het bedrijf erin slaagt de punctualiteit meer te verbeteren dan is afgesproken. Hierbij geldt eveneens een maximum bedrag van 25 miljoen gulden.

Reizigers die vertraging ondervinden krijgen recht op compensatie. Als ze een half uur te laat op hun bestemming aankomen, krijgen ze de helft van de prijs van hun kaartje terug. Als de vertraging meer dan een uur beloopt, dan krijgen ze zelfs het gehele bedrag van hun kaartje vergoed.

De NS verplichten zich in het contract ook meer reizigers te vervoeren tijdens de spitsuren. Het komend jaar zal de NS 3 procent meer passagiers moeten verwerken en in 2002 nog eens 3 procent meer. Aan het einde van het jaar 2005 moeten er zelfs 6 procent meer reizigers van het spoor gebruik maken dan aan het begin van dat jaar.

De overheid zal de NS meer vrijheid gunnen bij het vaststellen van de tarieven dan tot dusverre, waarbij het spoorbedrijf echter wel garandeert dat het de vaste klanten die gebruik maken van de tweede klas zal ontzien bij eventuele prijsstijgingen.