Bernhard is fit genoeg voor feestje

Prins Bernhard is weer fit genoeg voor een feestje. Vandaag werd op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum feest gevierd omdat het 55 jaar geleden is dat zijn voormalige functie als inspecteur-generaal der krijgsmacht werd ingesteld. De 89-jarige prins Bernhard, die in mei van dit jaar na een darmoperatie in ernstige toestand op de intensive care van het Academisch Centrum Utrecht lag, is na twee maanden revalideren in Italië voldoende hersteld om erbij te zijn.

De Zwaluwenberg is een landgoed buiten Hilversum, waar Bernhard als inspecteur-generaal der krijgsmacht 31 jaar heeft geresideerd. Vandaag, de tweede dag van het 11e lustrum van het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht, werd onder meer het blauw met gouden vaandel van prins Bernhard gehesen.

Bernhard mocht na de Tweede Wereldoorlog van de politiek geen opperbevelhebber van het leger worden, maar kreeg wel de speciaal voor hem ingestelde functie van militair inspecteur-generaal. Hij was daarmee adviseur van de minister van Defensie, maar had geen enkele bevoegdheid.

Na de Lockheed-affaire in 1976 mocht prins Bernhard geen militaire functies meer vervullen. Bernhard legde de functie van inspecteur-generaal neer.

De functie bleef voortbestaan, inmiddels is C. de Veer de vijfde inspecteur-generaal. Deze ,,ombudsman voor de krijgsmacht'' geeft gevraagd en ongevraagd advies aan bewindslieden en is onafhankelijk van de krijgsmacht. De Veer zei vandaag dat hij een toenemende onvrede constateert onder het krijgsmachtpersoneel. Vorig jaar deden 428 Defensiemedewerkers een beroep op de inspecteur-generaal voor bemiddeling.

De Veer sprak zijn zorg uit over de slechte werving en de toenemende uitstroom van personeel. Volgens hem is er ,,een toenemende onvrede over de zorgvuldigheid die de krijgsmacht betracht tegenover haar personeel.''