België sluit akkoord met wegtransport

De Belgische regering heeft vanmorgen na een nacht onderhandelen een voorlopig-akkoord bereikt met de belangrijkste transportfederaties over compensatie voor de hoge dieselprijzen.

De blokkade-acties in het hele land werden vanmorgen echter nog grotendeels voortgezet. Minister Isabelle Durant (Transport) sprak van een ,,ontwerp-akkoord'', dat door de Belgische federatie Febetra en de Vlaamse SAV vandaag aan hun leden wordt voorgelegd. De Waalse UPTR liep vannacht opnieuw weg van de onderhandelingen, toen bekend werd dat een Luikse rechter na een klacht van oliemaatschappij Totalfina een dwangsom aan truckers had opgelegd om een olie-opslagplaats in Waalse Wandre vrij te maken.

Een Belgische ministersdelegatie, waarvan ook de bewindslieden van Financiën, Economie, en Sociale Zaken deel uitmaakten, had gisteren een pakket ter waarde van 3,5 miljard frank (ruim 190 miljoen gulden) op tafel gelegd als compensatie voor de hoge dieselprijzen. Het ging onder meer om verlaging van hoge belastingen op verzekeringen en verlaging van andere werkgeverslasten al dan niet door betalingsuitstel. Ook wordt gewerkt aan een clausule die prijsaanpassing aan de brandstofprijzen in vervoerscontracten mogelijk maakt. In het pakket was ook een link gelegd met milieudoelstellingen. Zo zouden transporteurs die gebruik maken van gecombineerd vervoer (weg en spoor) niet alleen op uitstel maar op een echte verlaging van de verkeersbelasting mogen rekenen. Vervoerders die hun vrachtwagen inruilen voor een milieuvriendelijker truck zouden over de meerwaarde van de verkoop minder belasting verschuldigd zijn.

De regeringsdelegatie bleef bij de weigering de dieselaccijns te verlagen, onder meer omdat daarmee de olieproducerende landen (OPEC) in de kaart wordt gespeeld. Een speciale diesel voor vrachtvervoer is volgens de regering mede door fraudegevoeligheid onuitvoerbaar. Voor de `groene' minister Durant van de Franstalige milieupartij Ecolo was een accijnsverlaging om milieuredenen moeilijk verteerbaar.

De transportorganisaties hadden gisterenavond laat bij de hervatting van de onderhandelingen aangegeven dat de waarde van het totaalpakket hoger moet uitvallen dan de voorgestelde 3,5 miljard frank. Een woordvoerster van de Vlaamse SAV zei vanmorgen na afloop van de onderhandelingen dat haar organisatie de eis van lagere dieselaccijns heeft laten vallen. Zij sprak van een pakket ,,met onmiddellijk voordeel'' en met zaken ,,waar we op termijn wat aan hebben''. De Waalse UPTR had van lagere dieselaccijns haar hardste eis gemaakt, omdat de overwegend kleine Waalse vervoerders met relatief weinig personeel daar het meest aan hebben.

De regeringsvoorstellen waren gistermiddag voor de Belgische Febreta en de Vlaamse SAV aanleiding hun leden op te roepen de massale blokkades - onder meer bij de Antwerpse haven en rond Gent - op te heffen. Daaraan werd slechts gedeeltelijk gehoor gegeven. De Waalse vervoersorganisatie UPTR zette haar blokkades in Brussel en Wallonië voort.