Arbeidskrapte tempert prognose MKB

Het vertrouwen van ondernemers in midden- en kleinbedrijf in de economische groei van Nederland lijkt over het hoogtepunt heen. Hoewel nog steeds ruim 90 procent optimistisch is over de economische toekomst van Nederland, ziet een groeiende groep mkb'ers knelpunten opdoemen. Grootste zorgen zijn de krapte op de arbeidsmarkt, stijgende olieprijzen, een oplopende rente en een daarmee samenhangende inflatie.

Dat blijkt uit een onderzoek van MKB Nederland dat gisteren werd gepresenteerd. ,,Het is zeker geen treurnis'', onderstreept MKB-voorzitter H. de Boer in een toelichting. ,,De verwachtingen worden vooral getemperd omdat bedrijven soms orders moeten afwijzen, omdat zij een gebrek aan personeel hebben.'' Het midden- en kleinbedrijf heeft 185.000 openstaande vacatures.