Alders wil dat rijk drie rijksdiensten in Groningen laat

Commissaris van de koningin H. Alders van Groningen is tegen het dreigende vertrek van drie rijksdiensten uit het Noorden, en wijst het kabinet op eerder gemaakte afspraken. Alders: ,,Die diensten zitten niet voor niets in Groningen.''

De rijksdiensten Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Huurcommissie en de Inspectie van het Onderwijs, samen goed voor tachtig hoogwaardige arbeidsplaatsen, dreigen binnenkort Groningen te verlaten. Volgens het rijk ,,bevordert een verhuizing de efficiency'', omdat zo grotere gebieden met als centrum Zwolle gecreëerd kunnen worden. Alders wil de diensten in Groningen houden. Volgens hem zijn in het verleden kantoorgebouwen neergezet ten behoeve van gedecentraliseerde rijksdiensten. De diensten kunnen daar volgens Alders nu niet ,,één voor één'' uit vertrekken.

De Groninger commissaris van de koningin doet daarnaast ook een beroep op het Langmanakkoord, waarin is afgesproken dat bij het vestigen van nieuwe rijksdiensten eerst naar het Noorden van het land gekeken zou worden. De dreigende verhuizingen staan lijnrecht tegenover dit beleid. Alders: ,,Ik ga het kabinet vragen hoe de plannen zich verhouden tot de eerder gemaakte afspraken. En wat betreft efficiency, dat kan ook anders.''

Hij denkt dat Groningen ook het centrum van nieuw te ontwikkelen grote gebieden kan worden. ,,Nederland is een klein land, hoor'', vindt Alders.

GroenLinks-Statenlid W. van der Ploeg denkt niet dat het een gelopen koers is, ,,als het Noorden er maar pal voor gaat staan''. Van der Ploeg denkt dat Noord-Nederland nog steeds een achterstand heeft op de rest van Nederland. Met het Langman-akkoord in de hand wil het Statenlid het kabinet overhalen de diensten in Groningen te houden. Het verbaast Van der Ploeg dat de Onderwijsinspectie naar Zwolle verhuist. ,,Hoe is vanuit Zwolle inspectie van scholen op Ameland mogelijk?'', vraagt hij zich af.

De minister van Onderwijs, Hermans, was als commissaris van de koningin in Friesland een van de ondertekenaars van het Langman-akkoord. Van der Ploeg vindt dat juist Hermans de Inspectie voor Groningen zou moeten behouden. ,,Ik wil daarom dat Hans (Alders) met Loek (Hermans) belt'', zegt Van der Ploeg.

Het probleem van het dreigende vetrek van rijksdiensten staat niet op zichzelf. Groningen heeft al langer te maken met een uittocht van bedrijven en diensten. In 1998 besloot KPN zijn hoofdkantoor te vestigen in Amsterdam, waardoor 200 banen verdwenen. De gemeente heeft vorig jaar een stimuleringsfonds van vijf miljoen gulden opgezet. Met dit fonds wil Groningen bedrijven financieel tegemoet komen als ze zich in de stad vestigen.

    • Freek Staps