Verpleging

Verpleegsters en verzorgsters willen dat het kabinet vier miljard gulden extra in hun CAO steekt.