VERLOSKUNDIGEN

Verloskundigen moeten beter gaan samenwerken met huisartsen, gynaecologen en kraamzorg. Dit schrijft de stuurgroep modernisering verloskunde in een rapport aan minister Borst (Volksgezondheid). De vroedvrouwen dienen groepspraktijken te vormen met minimaal vier verloskundigen en regionaal hulp te krijgen bij hun administratie.