Veel extra cellen erbij

Nederlanders zijn volgens hun eigen opgave vaker slachtoffer van een delict dan hun medeburgers in andere Europese landen en ook dan die in Noord-Amerika. Maar dit beeld is wat vertekend doordat er hier zo veel fietsen worden gestolen. Zonder fietsendiefstal zit Nederland in de middenmoot. De toename van het aantal door slachtoffers gemelde delicten is in Nederland gering vergeleken met andere Europese landen. In de VS is al jaren sprake van een afname.

In het aantal moorden per 100.000 inwoners wijkt Nederland niet noemenswaardig af van de omliggende landen en Canada. In de Verenigde Staten ligt het vier keer zo hoog. Het aantal doden door vuurwapens is in Nederland ook in Europees perspectief laag. Dat hangt er ongetwijfeld mee samen dat slechts twee procent van de huishoudens over een vuurwapen beschikt, tegen bijvoorbeeld 10 tien procent in Duitsland, bijna een kwart in Frankrijk en de helft in Finland.

Nederland heeft weinig politieagenten en particuliere bewakers.

Begin jaren tachtig nam Nederland een bijzondere plaats in met het extreem lage aantal gevangenen: 23 per 100.000 inwoners, minder dan de helft van vergelijkbare landen. Maar de afgelopen twintig jaar zijn er veel cellen bijgebouwd en deze zijn ook gevuld. In 1997 waren er al 75 gevangenen per 100.000 inwoners, iets meer dan in Scandinavië, iets minder dan in de buurlanden.

    • Dick van Eijk