Romeinse vondst in Leiden

Archeoloogen van de Rijksdienst voor Oudheidkunsdig Bodemonderzoek hebben in de Leidse polder Roomburg een bronzen hand gevonden. De hand is onderdeel van een beeld van een Romeinse keizer uit de periode 50-270 na Christus. Eerder werd in de polder al een gouden Romeins masker gevonden, dat wegens de treffende gelijkenis met de Nederlandse zanger Gordon de bijnaam `Gordon' heeft gekregen.

De hand is afkomstig van een bronzen beeld van ongeveer 2,1 meter dat is te vergelijken met dat keizer Augustus in vol militair ornaat in het Vaticaam. Er zijn tot nu toe slechts drie keer resten van dergelijke beelden gevonden in Nederland. In heel Europa zijn er 55 gevonden. De vondst bevestigt het belang van de Roomspolder als Romeinse plaats.