Overschot voor Zuid-Holland

Voor het eerst sinds jaren heeft zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Den Haag een overschot op de begroting 2001.

De provincie heeft voor volgend jaar een overschot geraamd van 5,9 miljoen gulden, dat in 2004 kan oplopen tot 18,5 miljoen. De gemeente Den Haag houdt komend jaar incidenteel bijna 104 miljoen gulden over, en ruim 57 miljoen structureel.

Nog maar kort geleden kampte zowel de provincie Zuid-Holland als de gemeente Den Haag met financiële nood. De provincie leed aanzienlijke verliezen door risicovolle beleggingen in het verlieslijdende handelshuis Ceteco. De zogenoemde Ceteco-affaire leidde vorig jaar tot het aftreden van commissaris van de koningin Leemhuis en enkele gedeputeerden.

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) kondigde vorige maand aan weer direct toezicht te gaan houden op de financiële positie van provincies. Hij schreef toen ook aan de Tweede Kamer dat Zuid-Holland inmiddels geen risicovolle leningen meer heeft uitstaan. In de begroting die de Zuid-Hollandse gedeputeerde L. Huizer (Financiën) gisteren presenteerde samen met de nieuwe commissaris J. Franssen, komen nog wel enkele beleggingen voor waaraan de provincie tot 2007 vast zit. Risicovol zijn die beleggingen volgens een woordvoerder echter niet meer, omdat zij volgens ramingen de komende jaren winst opleveren.

De gemeente Den Haag stond tot 1998 jarenlang als `artikel 12-gemeente' onder curatele van het rijk. De afgelopen jaren verbeterde de financiële positie, maar de gemeente bleef met problemen kampen. Het overschot van de gemeente Den Haag komt verder voort uit bespaarde rente, meevallers met de erfpacht en een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

De gemeente wil het geraamde overschot onder meer gebruiken voor verkeersveiligheid, het kunstenplan en het onderwijs.