Olympische Orde Alida van den Bos

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag in Sydney besloten de Olympic Order toe te kennen aan Alida van den Bos. Met haar 98 jaar is de Amsterdamse de oudste nog levende olympisch kampioene in Nederland, waarschijnlijk in de wereld. Alida van den Bos behoorde tot het Nederlandse gymnastiekteam dat bij de Olympische Spelen van Amsterdam 1928 de gouden medaille won. De ex-onderwijzeres woont in het Leo Polak-huis in Amsterdam. De voordracht voor de Olympic Order is gedaan door historicus Antoon Bijkerk. Het IOC en NOC*NSF zoeken een goede gelegenheid om de onderscheiding aan Van den Bos uit te reiken.