`Nationale Ballet heeft geen visie'

De Amsterdamse Kunstraad van de gemeente Amsterdam adviseert om de gemeentelijke subsidie voor Het Nationale Ballet op te schorten. De huidige subsidie van het Holland Festival moet worden verdrievoudigd.

Het advies van de Amsterdamse Kunstraad voor de periode 2001-2004, dat vanmorgen aan de Amerdamse cultuurwethouder S. Bruines is aangeboden, is zeer negatief over het beleidsplan van Het Nationale Ballet. De Kunstraad meent dat op grond van het huidige plan de gevraagde subsidie van bijna tien miljoen gulden niet kan worden toegekend. ,,De raad is niet enthousiast over het ingediende beleidsplan, dat visieloos is, een artistiek hart ontbeert en meer weg heeft van een bedrijfsplan'', schrift de raad. De Kunstraad wil de huidige subsidie wel reserveren voor Het Nationale Ballet, maar stelt een nieuw beleidsplan als voorwaarde.

In een schriftelijke reactie spreekt het bestuur van Het Nationale Ballet de verwachting uit dat de huidige subsidie in ieder geval de komende twee jaar zal blijven gehandhaafd. De gevraagde aanpassing van het beleidsplan kan volgens het bestuur niet op korte termijn worden gerealiseerd.

Het Holland Festival, zeer kritisch bejegend door de landelijke Raad voor Cultuur, krijgt van de Amsterdamse Kunstraad het voordeel van de twijfel. De Kunstraad stelt dat rijk en Amsterdam moeten kiezen tussen wel of geen Holland Festival. Als men een spraakmakend festival wil, moet de gemeentelijke bijdrage drastisch omhoog, van 778.000 naar 2,4 miljoen gulden. Ook hier stelt de Kunstraad echter als voorwaarde een nieuw beleidsplan. De Kunstraad keert zich tegen de dubbelfunctie van directeur Ivo van Hove, ook leider van Toneelgroep Amsterdam.

Het Stedelijk Museum scoort volgens de Kunstraad op alle mogelijke punten onvoldoende, maar desalniettemin luidt het advies om de huidige subsidie van bijna 19 miljoen gulden te handhaven. De Kunstraad heeft weinig vertrouwen in de plannen voor een Amsterdams Instituut voor de Beeldcultuur. Zowel het Filmmuseum als het op te richten Fotografie Museum Amsterdam doen een vergeefs beroep op gemeentelijke subsidie. Meer vertrouwen heeft men in de al jaren sluimerende plannen voor een Nationaal Film- en Documentairetheater, dat tot verbazing van de Kunstraad geen beroep doet op een bijdrage.

In totaal beoordeelde de Amsterdamse Kunstraad 190 aanvragen, voor een bedrag van 200 miljoen gulden. Daaronder waren 115 nieuwkomers, waarvan er 40 een postief advies hebben ontvangen. /De Kunstraad adviseert positief voor een bedrag van 172 miljoen gulden, volgens de gemeente Amsterdam is 143 miljoen gulden beschikbaar voor het Kunstenplan.