Kroatische verdachten gearresteerd

In Kroatië zijn gisteren zestien mensen gearresteerd, onder wie twee generaals, wegens oorlogsmisdaden en terrorisme. Het was de meest omvangrijke actie van de Kroatische justitie tegen vermeende oorlogsmisdadigers tot dusverre.

De twee generaals die werden opgepakt – beiden op verzoek van het Haagse VN-tribunaal voor oorlogsmisdadigers – zijn betrokken geweest bij het grootste bloedbad in de oorlog tussen de Bosnische Kroaten en de Bosnische moslims: de moord op meer dan honderd moslims in het Bosnische dorp Ahmici in 1993. Generaal Ivan Andabak was indertijd plaatsvervangend commandant van het beruchte Bosnisch-Kroatische Veroordeeldenbataljon; de commandant van dat bataljon, Mladen Naletilic alias Tuta, werd al eerder – na lang touwtrekken – door Zagreb aan het tribunaal uitgeleverd. Andabak is vroeger lid geweest van een extremistische Kroatische ballingenorganisatie met nauwe banden met de IRA. Hij wordt volgens sommige bronnen ook verdacht van de moord op de Bosnische minister van Binnenlandse Zaken Jozo Leutar, vorig jaar.

De tweede generaal die gisteren werd opgepakt, Ignac Kostroman, was tijdens de oorlog in Bosnië de rechterhand van de Kroaat Dario Kordic, die net als Naletilic in Den Haag gevangen zit.

In verband met het bloedbad in Ahmici vaardigde de Kroatische justitie gisteren ook twee internationale opsporingsbevelen uit tegen Bosnisch-Kroatische betrokkenen, van wie wordt aangenomen dat ze naar het buitenland zijn gevlucht. Volgens Kroatische media houden ze zich schuil in Herzegovina, het bolwerk van Kroatisch nationalisme in Bosnië.

De veertien andere Kroaten die gisteren werden opgepakt zijn volgens de Kroatische justitie betrokken bij de recente moord op Milan Levar in de Kroatische stad Gospic. Levar werd in 1997 bekend toen hij als getuige van het VN-tribunaal in Den Haag bijzonderheden gaf over de moord op Kroatische Serviërs in Gospic en omgeving tijdens de oorlog in Kroatië in de tweede helft van 1991. Hij maakte zich immens impopulair in eigen land door namen en bijzonderheden te geven over de `etnische zuivering' onder Serviërs in zijn woonplaats. Veel Kroaten waren (en zijn) gewend zichzelf als slachtoffers van de agressie van de Serviërs te zien, en zagen (en zien) eventuele wandaden jegens Servische burgers als een al dan niet onfortuinlijk gevolg van hun legitieme defensie tegen die agressie. Levar werd sinds zijn getuigenverklaring voortdurend bedreigd.

Onder de Kroaten die gisteren werden opgepakt bevindt zich Tihomir Oreškovic, volgens Levar de hoofdschuldige aan de moord op meer dan honderd Serviërs in Gospic. De meeste verdachten werden gisteren in Gospic zelf aangehouden; tijdens de arrestaties was de stad door speciale politie-eenheden gedeeltelijk omsingeld.

Ook in Bosnië werd gisteren een arrestatie wegens oorlogsmisdaden verricht: Zoran Bašic, een Bosnische Kroaat, werd opgepakt wegens wreedheden jegens Bosnische moslims in de Bosnische oorlog. De belangrijkste partij van de Bosnische Kroaten veroordeelde de aanhouding als ,,ongrondwettig en onwettig'' en als ,,een provocatie jegens de Kroaten in Bosnië''.