Israel in paniek over Westelijk Nijl virus

Israel heeft de oorlog verklaard aan de muggen die het dodelijke Westelijk Nijl virus overbrengen, een virus dat in oostelijk Afrika en Azië thuis is maar zich over de wereld verspreidt en bij voorbeeld recentelijk in New York opdook. Naarmate in Israel het aantal sterfgevallen toeneemt – artsen spreken nog net niet van een epidemie – neemt de paniek toe. Volgens de laatste cijfers zijn inmiddels negen bejaarden aan het gevaarlijke virus overleden. Meer dan negentig mensen zijn in ziekenhuizen opgenomen, gisteren alleen al zeventien. Volgens medici zijn tienduizenden Israeliërs gestoken door muggen die het virus verspreiden. Jonge mensen merken daar weinig omdat hun immuniteitssysteem het virus aan kan.

Artsen raden de mensen via de media aan hun huizen goed af te sluiten en afweermiddelen tegen muggen die overal te koop zijn te gebruiken. Dat is de meest effectieve bestrijding, zeggen ze. De paniek heeft echter zo'n omvang aangenomen dat de autoriteiten enkele gemeenten toestemming hebben gegeven om de muggen ook met voor mensen gevaarlijke chemische middelen te bestrijden. De inwoners van deze plaatsen, voornamelijk in Midden-Israel, moeten zich vervolgens wel uren lang in hun huizen opsluiten.

De tv-journaals van gisteravond vertoonden beelden van kleine vrachtautootjes waarop een soort kanonnen stonden die grote witte wolken, gevormd door een mengsel van petroleum en chemische middelen, over grasvelden uitstootten. Volgens deskundigen is deze methode slechts enkele uren effectief. Na het verdampen van deze wolken dansen de muggen even vrolijk als voorheen in de lucht.

Het ministerie van Milieu heeft reeds in mei plaatselijke overheden voor het uitbreken van de muggenplaag gewaarschuwd. Het ministerie raadde de gemeenten aan de larven te bestrijden in meestal stilstaand water. Deze waarschuwing werd echter in de meeste gevallen genegeerd onder het voorwendsel dat de noodlijdende gemeenten daarvoor geen budget hebben.

Een woordvoerder van een van Israels grootste ziekenhuizen omschreef de situatie gisteren als een ,,nationaal probleem''. De verwachting is dat het aantal zieken snel zal oplopen omdat pas nu op betrekkelijk grote schaal is begonnen met de strijd tegen de muggen die het virus verspreiden.