Goedschalk weg als centrale bankier

Henk Goedschalk heeft gisteren zijn dienstbetrekking als president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) beëindigd. Hij nam deze stap na overleg met minister Hildenberg van Financiën. Het is volgens de bewindsman een kwestie van een paar dagen voordat André Telting de leiding van de bank op zich neemt.

Goedschalk werd in augustus, kort na het aantreden van de regering-Venetiaan, voor een maand met `verplicht verlof' gestuurd. Aan de raad van commissarissen werd de opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het monetaire beleid dat hij voerde en dat Suriname volgens de regering in een zeer diep dal deed belanden. Goedschalk heeft de uitslag van het onderzoek niet afgewacht. In regeringskringen wordt vernomen, dat hij vandaag – indien hij zelf geen aanstalten maakte om op te stappen – zou worden ontslagen.