Fusiemakelaars in Duitsland weinig gelukkig

De goden zijn de Duitse fusiemakelaars niet gunstig gezind. Opnieuw is een fusie in de hoofdstad van de Duitse banken geflopt. Eerst mislukte het samengaan van de Deutsche en Dresdner Bank, toen liep het voorgenomen huwelijk spaak tussen Commerzbank en Dresdner Bank en nu is de aangekondigde fusie tussen de beurs in Londen en Frankfurt een vroege dood gestorven.

Werner Seifert, de voorzitter van de Duitse Beurs (Deutsche Börse), en zijn bankiers in de raad van toezicht zitten met de brokstukken. De Londen Stock Exchange (LSE) heeft de fusieplannen met Frankfurt gisteren afgeblazen en de weg geopend voor een overnamestrijd.

Seifert zei gisteren het besluit te ,,betreuren''. Maar nadat de Duitsers een dag eerder hadden besloten de aandeelhoudersvergadering, waar over de fusie gestemd had moeten worden, voor onbepaalde tijd te verschuiven, was duidelijk dat ook in Frankfurt grote twijfels over een versmelting bestaan. Belangrijke beursmanagers zijn de afgelopen maanden opgestapt uit onvrede met Seiferts beursstrategie.

Sinds de aankondiging van de fusieplannen tussen Londen en Frankfurt verliepen de onderhandelingen over de uitvoering van een fusie moeizaam en nam de scepsis aan beide zijden van het Kanaal alleen maar toe.

Vooralsnog heeft de Duitse beursvoorzitter Seifert de Zwarte Piet in bezit. Hij heeft met zijn ambitieuze project met de grootste Europese beurs in Londen de iX te vormen alles op één kaart gezet en voorlopig verloren.

Eerder had hij de Europese beurspartners voor het hoofd gestoten door ze van een gemeenschappelijke alliantie uit te sluiten.

Nu staat Seifert, die voorzitter van de nieuwe superbeurs had zullen worden, met lege handen en dreigt in deze pokerpartij te verworden van winnaar tot tragische held. Volgens bronnen in Frankfurt heeft Seifert onderschat welke weerstanden op het Britse eiland tegen een fusie met de ongeliefde `Krauts' heerste. Sinds het einde van juli kan iedereen LSE-aandelen verwerven. Daarmee heeft de LSE feitelijk zelf de deur opengezet voor vijandige overnamepogingen, zoals door de Zweedse OM-groep. De Zweedse beurs heeft de aandeelhouders van de LSE een aanbod van meer dan 800 miljoen pond gedaan.

,,Dit is de stoutmoedigste aanval van Zweden sinds de Vikingen in Engeland landden maar ditmaal heten we ze welkom'', zo wordt een bankier in de City in Frankfurt geciteerd. Voor menigeen in het financiële centrum van Duitsland staat vast dat de culturele en wettelijke weerstanden in Londen met de Duitsers groot zijn. Welingelichte kringen in Frankfurt gaan er vanuit dat het niet meer tot een `fusie van gelijken' tussen de Deutsche Börse en de London Stock Exchange zal komen. ,,De deal is dood'', heet het. Nu begint de overnamestrijd om Londen.

Nu de Zweden een bod hebben gedaan, wordt een tegenbod door de Duitsers vooralsnog niet gunstig geacht. Tenslotte heeft Deutsche Börse de eerste stap gedaan, de Zweden de tweede. ,,Nu moeten we afwachten wie de derde stap zet'', valt in beurskringen te beluisteren.

Volgens de Britse overnamewet heeft de beurs in Londen nog 58 dagen de tijd om op het overnamebod van het Zweedse OM-Gruppen te reageren. Verwacht wordt dat Euronext, de gefuseerde beursen van Parijs, Amsterdam en Brussel, eveneens een bod zullen doen. Uiteindelijk zou dan de Duitse beurs als ,,witte ridder'' kunnen worden binnengehaald.

Een ding staat vast: de weg naar een superbeurs is onontkoombaar en voor de Duitse beurs is het zaak erbij te zijn. ,,De fusie met Londen zou een belangrijke stap voor de consolidatie van de Europese kapitaalmarkten zijn'', zei Seifert gisteren.

Voor de Duitse beurs kunnen de komende weken wel eens beslissend worden. De Frankfurters moeten in Londen in ieder geval aan hun trekken zien te komen. Londen blijft de belangrijkste markt in Europa.

Intussen zijn de kaarten voor allianties tussen beursen in Europa zo goed als verdeeld en staat de Duitse beurs alleen.

Seifert kan samenwerking zoeken met Madrid en Milaan of aansluiting zien te vinden bij het Frans, Nederlandse, Belgische project Euronext. Maar Seifert zal met de rol van juniorpartner waarschijnlijk geen genoegen nemen. Ondanks kritiek op zijn functioneren, heeft de raad van toezicht van de beurs deze week Seiferts voorzitterschap met vijf jaar verlengd. Hij is nu gedwongen zijn mouwen op te stropen om de kar uit de modder te trekken. Het Duitse handelssysteem Xetra is alom gerenommeerd. Maar als de Zweden of mogelijk de Fransen en partners in Londen succesvol zijn en hun eigen systeem doordrukken, ligt ook voor Xetra geen zonnige toekomst meer in het verschiet.

    • Michle de Waard