Fraudeproces China test voor bewind

Voor vier rechtbanken in de Zuid-Chinese kustprovincie Fujian zijn vandaag de processen begonnen tegen de verdachten van wat wordt aangeduid als de grootste smokkelzaak uit de geschiedenis van de Volksrepubliek.

Bij de zaak-Yuanhua, naar de naam van de Chinese handelsonderneming die op grote schaal auto's, luxe artikelen, stookolie en andere producten heeft gesmokkeld, is een groot aantal functionarissen in leidinggevende posities betrokken.

Hoewel de autoriteiten geen uitspraken hebben gedaan over de betrokkenen en de bedragen die bij de fraude zijn gemoeid, wordt de zaak gezien als een belangrijke test voor de pogingen van het communistische bewind om corruptie te bestrijden.

Volgens verschillende bronnen zijn ten minste tweehonderd provinciale en nationale overheidsfunctionarissen betrokken bij de smokkelzaak, die meer dan een jaar geleden aan het licht kwam. De voormalige vice-minister van Openbare Veiligheid Li Jizhou en het hoofd van de immigratiedienst, Xu Ganlu, zouden al in hechtenis zijn genomen.

Corruptie vreet aan de fundamenten van het communistische bewind. De Chinese regering treedt er hard tegen op en schuwt het uitdelen van de doodstraf niet. Maar nu een dergelijke omvangrijke zaak aan het licht is gekomen, vragen velen zich af of de verantwoordelijken tot in de hoogste geledingen van de partij zullen worden gestraft.

Het feit dat de processen besloten zijn, dat de media er niet over mogen berichten, en de moeite die president Jiang Zemin zich heeft getroost om aan te tonen dat een van zijn protégés niet bij de zaak betrokken is, hebben bij veel Chinezen het vermoeden versterkt dat de belangrijkste verantwoordelijken buiten schot zullen blijven.

President Jiang bevindt zich klaarblijkelijk in een lastig parket omdat hij van de strijd tegen corruptie een persoonlijke kruistocht heeft gemaakt.

Afgelopen zomer werd een vice-voorzitter van het Volkscongres, het Chinese parlement, wegens corruptie ter dood veroordeeld. Maar nu de echtgenote van Jia Qinglin, lid van het politburo en partijsecretaris van Peking, betrokken heet te zijn bij de corruptiezaak in Fujian, lijkt Jiang hem in bescherming te nemen. Zo is Jia, die geldt als een trouw bondgenoot van de president, de afgelopen maanden veelvuldig aan de zijde van Jiang in het nieuws gebracht en heeft zijn vrouw de gelegenheid gekregen om voor een televisiezender in Hongkong uit te leggen dat zij onschuldig is.

Het bedrijf Yuanhua opereerde vanuit de Zuid-Chinese havenstad Fujian, aan de Straat van Taiwan. Volgens de weinige informatie die bekend is, en afgaande op de vele, zij het kleinere precedenten, ontdook het bedrijf op grote schaal China's hoge importtarieven. Yuanhua zou zoveel ambtenaren van het provinciebestuur hebben omgekocht, dat het partij- en politie-apparaat van Fujian volledig is ontwricht.