Financiële steun donororganen

Zes ziekenhuizen (in Alkmaar, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leeuwarden en Nieuwegein) krijgen samen 900.000 gulden voor een `donatiefunctionaris'. Deze krijgt vooral bemoeienis met het verwerven van donororganen van in het ziekenhuis overleden patiënten.