EU: einde sancties tegen Oostenrijk

Veertien lidstaten van de Europese Unie hebben gisteravond hun sancties tegen Oostenrijk opgeheven. Volgens een verklaring van de veertien, die is gepubliceerd door EU-voorzitter Frankrijk, zijn de in februari ingestelde maatregelen ,,nuttig'' geweest. De veertien besloten indertijd tot de sancties toen in Oostenrijk een regeringscoalitie werd gevormd van christen-democraten en de extreem-rechtse FPÖ. Zowel de Franse als de Belgische regering betoogde dat de sancties volgehouden zouden worden totdat de FPÖ uit de Oostenrijkse regering verdwenen zou zijn. Dat standpunt heeft ook premier Kok de afgelopen maanden ingenomen. Maar veel andere EU-landen zijn aan het nut van de sancties gaan twijfelen.

Frankrijk en België hebben tevergeefs geprobeerd aan het opheffen van de sancties voorwaarden te verbinden. Zij wilden dat de veertien overeenstemming zouden bereiken over een ,,procedure van waakzaamheid'' voor het geval extreem-rechts aan de regering van een EU-lidstaat deelneemt. In hun verklaring schrijven de veertien landen alleen dat zij ,,bijzonder waakzaam'' ten aanzien van de FPÖ zullen blijven en zullen nadenken hoe zij in de toekomst bij overeenkomstige situaties als in Oostenrijk moeten reageren.

Drie `wijzen'constateerden vorige week in een rapport aan de veertien dat het voortzetten van de sancties ,,contraproductief'' zou zijn, omdat dit in Oostenrijk nationalistische gevoelens stimuleerde. Zij schreven tegelijkertijd dat de sancties wel zin hebben gehad, omdat zij de discussie over gemeenschappelijke Europese waarden zouden hebben gestimuleerd.

De Oostenrijkse kanselier Schüssel ziet de beëindiging van de sancties tegen zijn regering als een ,,overwinning voor Oostenrijk''.

DOSSIERwww.nrc.nl