Dieselprijs houdt Europa in de ban

Blokkade-acties van vrachtwagenchauffeurs in België hebben zich vandaag uitgebreid, ondanks enige toenadering met de regering over tegemoetkomingen in de hoge kosten voor diesel. Vertegenwoordiger van Waalse chauffeurs liepen gisterenavond opnieuw weg van de onderhandelingen.

Voor het eerst werden ook wegen in Vlaanderen geblokkeerd in wilde acties van Vlaamse chauffeurs. Tot nu deden alleen Waalse chauffeurs mee aan blokkades in Brussel en Wallonië.

Minister Isabelle Durant (Transport) overlegde gisteren tien uur met delegaties van de Belgische transportfederatie Febetra en de Vlaamse organisatie SAV. De onderhandelaars van de Waalse UPTR lieten gisteren voor de tweede keer deze week weg. De UPTR eiste opnieuw vergeefs een verlaging van dieselaccijns. De Waalse transporteurs zijn bij een dergelijke maatregel meer gebaat dan bij een verlaging van personeelslasten, omdat zij door hun geringe omvang nauwelijks personeel in dienst hebben. De Vlaamse transportbedrijven zijn talrijker en groter en bereid over een breder steunpakket voor hun sector te praten.

In het overleg met de minister Durant van de Waalse milieupartij Ecolo kwam gisteren zo'n pakket aan de orde. De onderhandelingen werden vandaag voortgezet in aanwezigheid van ook de ministers Reynders (Financiën). Piqué (Economische Zaken) en Vandanbroucke (Sociale Zaken). Minister Durant was afgelopen nacht positief gestemd en sprak over ,,structurele'' oplossingen voor langere termijn.Onderdeel van het ontwerp-pakket is onder meer een clausule die het vervoerders mogelijk maakt hun contracten met opdrachtgevers aan te passen aan stijging van brandstofprijzen. Nu is dat niet mogelijk. Ook is sprake van een vermindering van werkgeverspremies en verkeersbelasting. De liberale minister Reynders opperde in Belgische media de mogelijkheid op basis van brandstofrekeningen aan transporteurs een deel van de uitgaven achteraf terug te betalen. Hij bleef bij de weigering de dieselaccijns te verlagen. De `groene' minister Durant voelt weinig voor een accijnsverlaging.