Brandbrief over miljarden reïntegratie

De werkgevers en de vakbeweging willen opheldering over de nieuwe uitvoering van de sociale zekerheid. Volgens het wetsvoorstel van minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) krijgen zij geen zeggenschap over besteding van gelden, maar mogen zij alleen adviseren. In een brandbrief eisen de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, opheldering over de opzet die de bewindslieden voor ogen staat. Zij meenden volgens de in januari gemaakte afspraken mee te kunnen beslissen over de besteding van de miljarden voor de reïntegratie van arbeidsongeschikten. Dat zou gebeuren in de zogenoemde Raad voor Werk en Inkomen (RWI). In de nieuwe opzet krijgt die raad alleen een adviesfunctie.