`Benoeming opvolger Patijn al beklonken'

De D66-fractie van de Amsterdamse gemeenteraad voelt er weinig voor deel te nemen aan een vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. Volgens D66-fractievoorzitter W. Hemmes is dit zinloos, nu duidelijk is geworden dat de Commissaris van de Koningin op geen enkele manier vooruit wil lopen op de nieuwe wet die de gemeenteraad meer invloed geeft op de aanstelling van een burgemeester. ,,Waarom zou je meedoen aan het opstellen van een profielschets, als door partijfossielen van de PvdA alles al beklonken is? Dat is zonde van de tijd.'' De naam van staatssecretaris Job Cohen (PvdA) wordt in Amsterdam al maanden genoemd als de opvolger van burgemeester Patijn (PvdA).

In juli van dit jaar nam de Amsterdamse gemeenteraad het besluit om bij de benoeming van een nieuwe burgemeester gebruik te willen maken van de mogelijkheden van de nieuwe wet. Maar commissaris van de Koningin J. van Kemenade heeft gisteravond aan de fractievoorzitters van de Amsterdamse gemeenteraad meegedeeld dat hij niet op de wet vooruit kan lopen. Het is volgens hem nog maar de vraag ,,wanneer en hoe die wetswijziging zal worden gerealiseerd'', een waarneming in afwachting van de wet is volgens hem daarom ,,niet verantwoord''.

Patijn kondigde vorige week aan dat hij op 1 januari 2001 zal opstappen, een half jaar eerder dan gepland. Commissaris van de Koningin Van Kemenade (PvdA) was al in juni van dit jaar op de hoogte van Patijns besluit - evenals minister Peper van Binnenlandse Zaken (PvdA) en PvdA-fractievoorzitter Melkert. Hoewel de raad in juli dit jaar vergaderde over de burgemeestersbenoeming, hebben Patijn en Van Kemenade de raad niet geinformeerd over zijn voorgenomen vertrek. Volgens de D66-statenfractie Noord-Holland is de gemeenteraad daardoor ,,op het verkeerde been gezet''. Van Kemenade zei nog op een persconferentie in mei dat de vacature voor een nieuwe burgemeester per juli 2001 zou ontstaan. In antwoord op vragen van de D66-statenfractie schrijft Van Kemenade: ,,Ik weet niet of ik dat heb gezegd.''

D66-fractievoorzitter W. Hemmes in een reactie daarop: ,,Ik wil niet zeggen dat ons een streek is geleverd, maar als de burgemeester om persoonlijke redenen - die overigens goed te begrijpen zijn – uiteindelijk besluit eerder op te stappen, , mag daar geen politiek gewin uit gehaald worden.''