Albright: VN moeten Saddam het hoofd bieden

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, heeft gisteren in een afscheidsrede tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen het hoofd te bieden ,,aan de campagne van Bagdad tegen het gezag van de VN en het internationale recht''. Albright die naar verwachting niet terugkeert in een nieuwe regering, veroordeelde Irak wegens het niet-toelaten van VN-wapeninspecteurs, sinds december 1998, voor hun zoektocht naar massavernietigingswapens. Zij zei dat de strategie van Irak is ,,het behoud tot elke prijs van zijn vermogen om de dodelijkste wapens te maken, die de mensheid ooit heeft gekend''.

Na afloop deed zij beschuldigingen dat de door Amerika gesteunde VN-sancties het Iraakse volk uithongeren af als ,,Alice in Wonderland''. Ze zei dat Irak alle olie pompt die het kan pompen. De opbrengst voorziet in een ,,inname van calorieën'' voor kinderen, die hoger ligt dan vóór de Golfoorlog van 1991, aldus Albright. Zij schilderde Saddam Hussein af als ,,de echte schurk''. Zij wees erop dat hij ,,de sleutel kan oppakken om zich vrij te laten uit het hok van de sancties'' door de VN-wapeninspecteurs toe te laten.

In haar toespraak zei Albright, achtereenvolgens VN-ambassadeur en minister, dat er sinds 1993 ,,indrukwekkende vooruitgang'' is geboekt bij het bestuur van de VN-organisatie en dat de cynici over de VN-bureaucratie ,,verkeerd zaten''. ,,Het VN-hoofdkwartier en het gehele VN-systeem worden beter geleid dan ooit tevoren'', zei Albright in haar rede bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van de Algemene Vergadering. Zij bepleitte sterkere vredeshandhaving, waartoe de wereldleiders vorige week tijdens hun Millennium Top besloten. Albright zei ,,verdrietig'' en ,,gealarmeerd'' te zijn door de talrijke regionale conflicten en de groeiende kloof tussen arm en rijk. ,,Door samen te werken, binnen en buiten deze organisatie, kunnen we vooruitkomen, stap voor stap op weg naar de verheven doelen die we ons hebben gesteld. En zo een wereld voortbrengen, die vreedzamer, welvarender en vrijer is dan ooit te voren.''

Albright zei in haar ,,naar mijn verwachting laatste officiële rede tot een VN-gehoor'' dat haar relatie met de VN teruggaat naar haar kindertijd, toen haar vader, de Tsjechische diplomaat Jozef Korbel, bij de VN werkte: ,,Ik heb mijzelf altijd als een kind van de VN beschouwd.'' Als aanhangster van een activistisch beleid stond zij de afgelopen acht jaar een harde aanpak van etnische zuiveringen voor in onder meer Bosnië en Rwanda.

De Franse minister Védrine zei in zijn toespraak dat de Europese Unie een democratische omslag bij de verkiezingen in Joegoslavië op 24 september zal belonen met een ,,plaats in Europa''. ,,De aard van het huidige regime staat dat niet toe. Maar de Serviërs weten dat zij een plaats in Europa hebben'', zei hij. Later zei hij tegen verslaggevers over de verkiezingen: ,,Natuurlijk zijn we bezorgd omdat Miloševic al lang bewijst dat hij thuis is in manipulatie.'' De EU-ministers kregen gisteren in New York opiniepeilingen te zien, waaruit blijkt dat oppositiekandidaat Koštunica voor ligt op Miloševic, met grofweg 43 tegen 24 procent van de stemmen in de eerste ronde.