Afscheid World Online voor Brink lucratief

Als de overname door Tiscali doorgaat, springt World Online-oprichter Nina Brink er nog aardig uit.

Als Tiscali erin slaagt World Online te kopen neemt één werknemer in stilte afscheid: Nina Brink. De nieuwe eigenaar van het internetbedrijf dat zij heeft opgericht zal niet geïnteresseerd zijn in een vernieuwing van haar managementcontract, dat toch al niet meer dan een lege huls was. Er is één groot verschil met de 143 andere werknemers op het Rotterdamse hoofdkantoor. (World Online dat gisteren nog sprak van 163 werknemers heeft nog eens goed geteld). Een stevige financiële compensatie kan de wond voor Brink verzachten.

Via de vennootschap Benguiat bezit zij nog 2,6 procent van de aandelen. Het is ondenkbaar dat Brink zal gaan dwarsliggen. De verkoop van het belang levert een bedrag op van 120 miljoen euro (264 miljoen euro). Brink heeft bovendien recht op de helft van de winst die beleggingsmaatschappij Baystar realiseert met de doorverkoop van aandelen World Online. Dat levert 70 miljoen euro (154 miljoen gulden) op.

De financiële compensatie voor de hoofdrolspeler in het World Online-drama staat in schril contrast met de situatie van het personeel. Een woordvoerder van het bedrijf veronderstelt dat het merendeel van de werknemers die bij de beursgang aandelen hebben gekocht, gebruik zal maken van de mogelijkheid de aandelen weg te strepen tegen de schuld die is aangegaan. Hoeveel werknemers precies voor deze optie hebben gekozen zegt World Online nu niet te kunnen aangeven, omdat veel antwoordformulieren nog bij het personeel uitstaan. De enkele durfal die zijn aandelenpakket heeft vastgehouden, heeft begin juni kunnen meedoen met een nieuwe zogeheten optieronde waarin tegen de toen geldende koers van ongeveer 12 euro opties zijn toegekend. Dat levert een winst op van 8 euro per aandeel, maar daar staat een stevige verliespost tegenover: de aandelen die bij de beursgang voor 43 euro zijn verkocht en nu niet meer dan 20 waard zijn. Als doekje voor het bloeden resteert voor het personeel op het hoofdkantoor maximaal vijf maandsalarissen.

Wat er gebeurt met de 400 werknemers in Vianen is nog onzeker. Volgens een woordvoerder ziet het er vooralsnog niet naar uit dat daar gedwongen ontslagen zullen vallen. Een uitzondering maakt zij voor werknemers die zogeheten content ontwikkelen, nieuws, amusement en andere informatie waarmee de websites van World Online gevuld worden. Uit de uitspraken van Tiscali blijkt dat de Italianen niet van plan zijn de activiteiten op dit gebied in Nederland voort te zetten. ,,World Online heeft in Nederland mensen in dienst die werken aan eigen nieuwsgaring'', aldus een woordvoerder. ,,Je kunt niet verwachten dat dit zal worden voortgezet.''

Over de opties die blijven uitstaan bij bestuursleden als James Kinsella, Simon Duffy (die een miljoen aandelen bezit) en Ruud Huisman doet World Online geheimzinnig. Een woordvoerder erkent dat Kinsella in staat zal worden gesteld een deel van zijn optiepakket te verzilveren. Als de Amerikaan zijn meest gunstig geprijsde opties mag verzilveren levert dat alleen al 6 miljoen euro op. Het management, bij de beursgang de enige werknemers van World Online met opties, hadden afgelopen zomer 11,1 miljoen opties met een gemiddelde uitoefenprijs van 5 euro (veel van die opties waren ver voor de beursgang toegekend). Dat betekent dat Duffy, Huisman en de zijnen, een bedrag van tenminste 165 miljoen euro kunnen verdelen als zij hun opties verzilveren.

Uit gegevens die Tiscali heeft verstrekt aan financieel analisten is te concluderen dat het aantal toegekende opties bij de ronde op 1 juni bescheiden is geweest. Op dit moment kunnen werknemers en managers uit hoofde van hun optierechten aanspraak maken op een kleine 12 miljoen aandelen, een verschil van minder dan 1 miljoen met de rechten die het management had bij de beursgang medio maart. Aan een belangrijke `maar' moet nog worden voldaan, wil het (voormalig) management van World Online zijn miljoenenwinsten kunnen realiseren: de overname moet dóórgaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Tiscali de vereiste minimale 60 procent van de aandelen niet zal halen. Het is daarentegen best mogelijk dat er een lijk uit de kast valt bij het boekenonderzoek dat de Italianen nog moeten uitvoeren. De koers van World Online lag vanmorgen nog 18 procent onder het bod van Tiscali: beleggers moeten nog zien dat de overname slaagt.

Dossier World Onlinewww.nrc.nl