Vorig jaar meer doden in het verkeer

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar met drie procent gestegen vergeleken met het jaar daarvoor. In totaal kwamen vorig jaar 1.186 personen om in het verkeer.

Vorig jaar waren dat er 1.149. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eerder dit jaar maakte minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) ook al melding van een stijging in het aantal verkeersdoden. Zij noemde toen het aantal van 1.090 verkeersdoden.

Dit cijfer was gebaseerd op gegevens uit de politieregistratie. Het CBS komt nu uit op een hoger aantal, omdat het zich behalve op de politieregistratie ook baseert op overlijdensverklaringen en rechtbankdossiers.

Het is voor het eerst sinds begin jaren zeventig dat het aantal doden in het verkeer stijgt. Deze stijging hoeft niet te betekenen dat er nu een einde is gekomen aan de dalende tendens in het aantal verkeersdoden, stelt het CBS. ,,Tussentijdse stijgingen komen vaker voor.'' Sinds begin jaren zeventig is het aantal verkeersdoden met gemiddeld vier procent per jaar gedaald tot eenderde van het niveau in 1972.

De stijging afgelopen jaar is het sterkst onder verkeersdeelnemers jonger dan achttien jaar en onder mensen ouder dan 75 jaar. Bij kinderen onder de tien jaar verdubbelde het aantal doden zelfs tot 50. Bijna de helft van de slachtoffers was inzittende van een personenauto. Ruim een kwart was fietser of bromfietser. Het aantal doden in deze categorie steeg met twaalf procent tot 333. Met bijna 24 verkeersdoden per miljard kilometer lopen fietsers en bromfietsers een zesmaal zo hoog risico als inzittenden van een personenauto, aldus het CBS. De risicofactor voor voetgangers ligt 7,5 keer zo hoog als voor inzittenden van een personenauto.

Bijna de helft van alle slachtoffers valt in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Oorzaak is volgens het CBS dat hier de meeste wegen liggen, ruim veertig procent van de totale lengte van het wegennet, en dat het hier bovendien vaak gaat om doorgaande transportverbindingen.