Olieschok

The Economist

Het nieuws [over de olieprijzen] roept angstige herinneringen op aan de drie voorgaande schokken in de olieprijzen van de vroege en late jaren zeventig en in 1990. Bij elk van deze gelegenheden, waarbij de olieprijzen ongeveer verdrievoudigden, nam de inflatie navenant toe en kwam de wereldeconomie terecht in een recessie. Maar merkwaardig genoeg maakt vrijwel niemand zich nu zorgen over een dergelijk vooruitzicht – investeerders al helemaal niet, die de aandelenprijzen opstuwen naar nieuwe records [...]. Olie doet er niet meer toe, lijken zij te geloven: de nieuwe economie loopt op informatie en siliconenchips.

[...] Toegegeven, er zijn goede redenen te verwachten dat het effect van de huidige olieschok minder groot zal zijn dan van de voorgangers. [...] Maar zelfs als olie minder belangrijk is in de nieuwe `gewichtloze economie', wil dat niet zeggen dat ze er helemaal niet meer toe doet. Als het lang genoeg duurt, zullen hogere olieprijzen de olie-importerende landen zeker schaden. Bovendien [...] gebruiken vele olie-importerende, zich ontwikkelende economieën nu meer olie per dollar van het bnp dan in de jaren zeventig, dankzij snelle industrialisatie en en stijgend autobezit.

[...]Het is belangrijk in herinnering te roepen dat economen het effect van voorgaande olieschokken herhaaldelijk hebben onderschat. [...] Verontrustend is dat sommige economen nu betogen dat hogere olieprijzen welllicht zelfs goed nieuws kunnen zijn voor de Amerikaanse economie (en voor Wall Street), omdat het kan bijdragen aan de daling van consumentenuitgaven en zo de noodzaak kan verminderen van hoge rentetarieven. Dit zou een deel van de verklaring kunnen zijn waarom aandelenprijzen weer stijgen. En hier ligt het allergrootste risico. Zelfs als de directe invloed van hoge olieprijzen gedempter is dan in het verleden, kan het toch een aanleiding zijn voor zelfs de meest optimistische investeerders zaken op te merken, zoals Amerika's gapende gat op de betalingsbalans en de treurig lage spaarquote en te beseffen dat er nog steeds zoiets bestaat als slecht nieuws. Dit zou de de aanleiding kunnen zijn voor een langverwachte val in de aandelenprijzen. De effecten hiervan zouden veel wijdverbreider zijn dan die van de hoge benzineprijzen.