`Niet-westerse cultuur te vaak als dood beschouwd'

Musea presenteren niet-westerse culturen nog te vaak als dode culturen. Dit beweerde staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) maandagavond bij de opening van het studiejaar van de afdeling kunstgeschiedenis van de letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Leiden.

Hoewel de bewindsman belangrijke verbeteringen bespeurt, zei hij: ,,De musea beschouwden en beschouwen de niet-westerse culturen vaak nog steeds als dode culturen die niet meer in ontwikkeling zijn. Ze bestuderen vaak de plattelandsculturen en niet de stedelijke culturen, waar juist veel kunstenaars actief zijn.''

De staatssecretaris zou het een `verrijking' vinden wanneer de musea, zowel volkenkundige als kunstmusea, in ,,onderlinge dialoog het publiek systematischer zouden verrassen met presentaties van niet-westerse kunst.'' De musea zouden volgens Van der Ploeg ook meer kunnen laten zien van het talent uit andere culturen dat in ons land is komen wonen.