Netelenbos wil afzien van groene `pergola'

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) is bereid eventueel af te zien van de zogeheten pergola, een omstreden viaduct in de Hogesnelheidslijn-Zuid over de A4 bij het Zuid-Hollandse Hoogmade.

De minister maakte gisteren echter in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk dat ze het hoge betonnen viaduct slechts wil laten vallen als de provincie Zuid-Holland en de betrokken gemeenten een ,,substantiële financiële inspanning'' leveren aan een betere maar duurdere oplossing.

Volgens critici zou de `pergola' een vloek in het landschap vormen. De Tweede Kamer voelt evenmin iets voor de constructie. Ook Netelenbos zelf erkent dat het viaduct niet de ideale oplossing vormt voor de kruising met de A4. De minister zegt echter niet over de benodigde 46 miljoen gulden te beschikken om een verdiepte aanleg van de A4 mogelijk te maken. Daardoor zou de trein de snelweg op een lager niveau kunnen kruisen.

Een woordvoerder van de provincie Zuid-Holland gaf vanmorgen echter aan dat de provincie ,,nog niet staat te trappelen'' om zelf geld bij te dragen aan het project. ,,Het is een rijksproject'', aldus de woordvoerder. ,,Het is een beetje de omgekeerde wereld als wij daar financieel aan moeten bijdragen.''

In haar brief in reactie op vragen van het Kamerlid Feenstra (PvdA) verklaarde Netelenbos dat haar collega Pronk (Ruimtelijke Ordening) bereid is een deel van de extra kosten voor zijn rekening te nemen. Ze gaf echter niet aan hoeveel geld Pronk hiervoor beschikbaar houdt.

In juli is het contract voor de bouw van de `pergola' getekend. Naar verwachting zal het werk hieraan half oktober beginnen. Netelenbos is echter bereid tot dan de zaak te heroverwegen als er voldoende geld wordt gevonden voor de duurdere oplossing.