Meldplicht

De deken van de Orde van Advocaten, mr. Von Schmidt auf Altenstadt, maakt zich in NRC Handelsblad van 30 augustus nogal druk over de mogelijke komst van het Europese voorschrift dat ook advocaten een meldplicht krijgen met betrekking tot verdachte financiële transacties. Deze meldplicht geldt reeds voor notarissen en banken. De deken meent dat zo'n meldplicht niet mag gelden voor advocaten. Advocaten zouden volgens hem evenals artsen en priesters geen meldplicht moeten hebben.

Het lijkt mij dat deze deken hier fout zit en het belang van advocaten wil laten prevaleren boven het algemeen belang: de deken treedt op als vakbondsman. Het is ook de vraag of de deken hier wel de mening van het merendeel van de advocaten verkondigt. Het is algemeen bekend dat de grootste boeven de grootste middelen en duurste advocaten hebben voor hun verdediging. Dat zou geen probleem zijn, mits dat dan niet op heling lijkt. Dat lijkt het vaak wel en heling door advocaten moet te allen tijde voorkomen worden, immers juist advocaten hebben een voorbeeldfunctie. De deken ziet het aangeven van verdachte als `verraad aan de samenleving'. Dit lijkt me een gotspe: dat is burgerplicht.

Een meldplicht hoeft het vertrouwen tussen advocaat en cliënt niet in de weg te staan als de advocaat, bij het eerste gesprek de cliënt, expliciet wijst op deze verplichting. Ook heeft een meldplicht een preventieve werking. Het is duidelijk dat dan overleg met advocaten met betrekking tot inkomsten uit criminele activiteiten minder aantrekkelijk zal worden. En bijgevolg zullen dan de minder geschikte elementen zich minder gauw tot de advocatuur geroepen voelen.