Groningen krijgt glasvezelkabelnet

Groningen krijgt een nieuw ondergronds net van glasvezelkabel, bedoeld voor gebruik voor bedrijven. Het betreft een digitaal hoofdwegennet van 50 kilometer kabel voor bedrijven in de IT-sector. Het bedrijf Volker Wessels Stevin steekt tientallen miljoenen guldens in het nieuwe net. Met de aanleg ervan wordt morgen begonnen.