`Gebrek aan ruimte is fnuikend'

Er is in Nederlandse gemeenten een acuut gebrek aan bedrijfsruimte. Dat vormt in de komende tien jaar een bedreiging vormt voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en dus van het welvaartspeil.

Daarom moet het reorganiseren en scheppen van nieuwe bedrijfsterreinen een ,,nationale beleidsprioriteit'' worden.

Dat schrijven VNO-NCW, FNV, MKB-Nederland en een negental middelgrote steden, waaronder Tilburg, Almelo en Eindhoven, in het manifest `Ruimte voor bedrijven' dat zij vanmorgen presenteerden in Den Haag. De organisaties lanceren het ruimtemanifest omdat zij ongerust zijn dat het gebrek aan bedrijfsruimte niet genoeg aan de orde komt in de Vijfde Nota voor Ruimtelijke Ordening, die aan het einde van dit jaar wordt verwacht. De nota gaat over de toekomstige verdeling van de schaarse ruimte in Nederland.

Volgens werkgeversvoorzitter J.H. Schraven gaat het aanwijzen van nieuwe bedrijfsterreinen en het herindelen van bestaande terreinen ,,veel te langzaam''. Hij kritiseerde ,,het trage besluitvormingsproces en de inflexibele wetgeving'' over ruimtelijke ordening en milieu. De voorbereidingstijd van bestemmingsplannen (al snel zeven jaar) en de procedurele mogelijkheden om in beroep te gaan tegen plannen zorgen er voor dat in veel gemeenten wachtlijsten zijn van bedrijven op zoek naar een geschikt onderkomen, aldus Schraven. Door deze achterstand en de huidige economische groeicijfers moet volgens Schraven worden gerekend op een tekort van ruim 3.500 hectare in 2010.

Werkgevers, werknemers en industriegemeenten pleiten in het manifest onder meer voor meer en hogere gebouwen op bestaande terreinen. Daarvoor moeten maximum-bebouwingsnormen worden vervangen door minimum-normen. Ook zou de milieuwetgeving soepeler moeten worden toegepast, zodat bedrijven die voor weinig geluidsbelasting zorgen zich kunnen vestigen op plekken die volgens de milieuregels al vol zijn.

Voor herindeling van bestaande terreinen vraagt het manifest om twee miljard gulden extra voor de komende zes jaar, maar het overgrote deel moet komen van de aanleg van nieuwe terreinen. De gemeenten die nu als regionale centra voor industrie fungeren stuiten daarbij op de fysieke gemeentegrenzen. Volgens burgemeester J. Stekelenburg van Tilburg ligt de oplossing vooral in een versoepeling en versnelling van het planningsregels voor gemeenten. Het beperken van beroepsmogelijkheden (alleen bij ,,redelijk belang'') en het gelijktijdig in plaats van na elkaar laten lopen van procedures moeten tijdwinst opleveren voor de vestiging van nieuwe bedrijven, zonder milieudoelstellingen te schaden. Ook moet er meer publiek-private samenwerking komen. De negen gemeenten stellen zich kandidaat als proefgemeente.