Dienstverlening NS 2

Het artikel van Harry van Wijnen in deze krant van 29 augustus is ons als reizigersorganisatie Rover uit het hart gegrepen. Drie maanden geleden is de Wet Personenvervoer in de Tweede Kamer behandeld. In die wet staan vooral de plichten van de reiziger en vertrouwt men op de marktwerking om te zorgen dat er klantvriendelijk vervoer komt. Er zijn verschillende voorstellen gedaan om de positie van reizigers en reizigersorganisaties te versterken, maar die zijn slechts gedeeltelijk gehonoreerd. Een van de meest heikele punten vinden wij de bepaling dat vervoerbedrijven, ongeacht de oorzaak, niet verantwoordelijk zijn voor de schade ten gevolge van vertragingen. Als ik een taxi moet nemen omdat een trein niet komt opdagen als gevolg van slecht onderhoud of omdat een conducteur zich heeft verslapen, of omdat een overvolle trein mij niet mee kan nemen, mag ik dat zelf betalen en krijg ik zelfs de prijs van treinkaartje of abonnement niet terug.

Op dit moment werkt Rover met de ANWB, de Consumentenbond, de Ouderenorganisaties, de Gehandicaptenraad en de Fietsersbond samen in het LOCOV, het landelijk consumentenoverleg met NS en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De NS Reizigersvereniging die het CDA-Kamerlid Leers heeft voorgesteld, zal niet veel toevoegen aan de bestaande vormen van overleg. Als een dergelijke organisatie geen rechten en faciliteiten krijgt – en waarom zou die organisatie die wel krijgen en een OV-reizigersorganisatie als Rover niet – dan kan het alleen maar tot versnippering van krachten leiden.