Borst laakt eisen van ziekenhuizen

Minister Borst (Volksgezondheid) wil dat de ziekenhuizen en medisch specialisten daadwerkelijk de wachtlijsten gaan aanpakken. Daarvoor is dit jaar zo'n tweehonderd miljoen gulden beschikbaar en ze wenst dat er nu tempo wordt gemaakt bij de besteding daarvan.

In een brief aan de ziekenhuizen en specialisten wijst de minister er op dat ze met hun dreigement van vorige week op de verkeerde weg zijn. Toen eisten ze eerst 1,2 miljard gulden structureel voordat er gewerkt wordt aan het wegwerken van wachtlijsten. In 1998 claimden ze onder meer dat als ze gedurende vijf jaar 130 miljoen gulden zouden krijgen, de wachtlijsten zouden verdwijnen. Dit geld krijgen ze sinds 1999. Ook is de claim meer dan 15 keer zo hoog als het bedrag waarvan de sector eind vorig jaar zelf dacht dat er structureel voor de ziekenhuizen extra nodig was.

In haar brief verwijt Borst ziekenhuizen en specialisten onnodig en bovendien te vroeg om meer geld te roepen zonder te weten hoeveel ze er volgend jaar bij krijgen. Zonder dat ze bedragen noemt, kondigt Borst aan dat het budget voor de curatieve zorg (onder meer voor ziekenhuizen en huisartsen) fors zal stijgen. Een deel van de claims die de ziekenhuizen en specialisten vorige week op tafel legden zullen worden gehonoreerd, aldus de minister. Maar voor de andere eisen zal het geld grotendeels toch uit de sector zelf moeten komen. Borst wijst er daarbij op dat ziekenhuizen en specialisten ook wel een heel bijzondere verzameling van eisen op tafel hebben gelegd. Voor de gestegen vraag naar zorg komt er in elk geval extra geld, aldus Borst.