`B & W Amsterdam geeft raad te weinig gegevens'

Het college van B & W van Amsterdam informeert de gemeenteraad onvoldoende over het verloop van plannen en toegezegde investeringen.

Dat constateert de Amsterdamse rekeneningencommissie vandaag in haar jaarlijks verslag. De rekeningencommissie controleert namens de gemeenteraad jaarlijks de kwaliteit van de jaarrekeningen van de gemeente Amsterdam.

Volgens voorzitter van de commissie B. Irik (tevens fractievoorzitter van de PvdA) heeft de commissie goed gekeken naar het verslag van de commissie-Elzinga over dualisme in de lokale democratie. ,,De gemeenteraden moeten meer aan controle doen.'' Om het verslag kracht bij te zetten organiseerde de rekeningencommissie voor het eerst een persconferentie.

,,Wij vallen in herhalingen'', zei voorzitter van de commissie B. Irik. ,,Jaar in jaar uit maken wij dezelfde opmerkingen tegen het college, zonder dat er wat verandert.'' Als voorbeeld noemt zij de informatiebeveiliging van de gemeente Amsterdam.

Hoewel al in 1997 een rapport is verschenen over tekortkomingen op dit gebied, heeft de gemeente volgens de rekeningencommissie nog steeds weinig vooruitgang geboekt. Zo hebben bijvoorbeeld uitzendkrachten vrij toegang tot gemeentelijke informatie en geldt voor hen geen geheimhoudingsplicht.

Ook is bij veel gemeentelijke diensten niet duidelijk welke gegevens uitgewisseld mogen worden en is onbekend hoe vaak het netwerk van de gemeente wordt getest op inbraakgevoeligheid. ,,Toch wordt voor informatiebeveiliging jaarlijks driehonderd miljoen gulden uitgetrokken. Toch geen kleine zaak'', aldus Irik.

Een ander voorbeeld over gebrekkige informatie aan de raad gaat over een plan uit 1998 om 18 miljoen gulden uit te trekken voor verbetering van sportvelden en buurthuizen. ,,De rekeningencommisise ziet dat daar nog 13,6 miljoen gulden van over is. Wat betekent dat?'' De commissie vindt dat het college de raad beter moet informeren over de uitvoerbaarheid van nieuw beleid.

Een van de belangrijkste kritiekpunten van de rekeningencommissie is verder de achterstand in werk bij de administratieve organisatie van de gemeente Amsterdam.

Als oorzaken noemt zij de krappe arbeidsmarkt, de vloedgolf aan nieuw beleid en het feit dat de milleniumwisseling de inzet van veel personeel heeft gevraagd. Het college zal begin volgende maand reageren op het rapport van de rekeningencommissie.