Athene moet vijf maanden eerder gereed zijn

Op de tweede dag van de algemene ledenvergadering in Sydney heeft het Internationaal Olympisch Comité de organisatoren van de Olympische Spelen in Athene 2004 opgejaagd. De olympiërs uit de Griekse hoofdstad werd vandaag opgedragen vijf maanden eerder klaar te zijn. De deadline van mei 2004 is verlegd naar de jaarwisseling van 2003 en 2004.

Het organisatiecomité Athoc verklaarde in Sydney bij monde van de voorzitter Gianna Angelopoulos voortaan dag en nacht te werken aan de organisatie. Zij meldde dat 72 procent van de sportaccommodaties nu reeds gereed is. Eerder al gaf het IOC Athoc een ernstige waarschuwing voor de achterstand bij de bouw van onderkomens, communicatie, verkeer, veiligheid en infrastructuur. ,,De klok tikt'', waarschuwde het IOC.