Schiphol

Het verhaal van prof. De Ru (NRC Handelsblad, 23 augustus), deugt niet. Ik beperk mij daarbij tot de mantra halverwege zijn brief: Schiphol moet eerst worden ontleed ,,in grond, luchtvaartactiviteiten en andere activiteiten en er moet worden nagegaan welk regime daarvoor moet gelden uit een oogpunt van veiligheid, milieu, mededinging en de bevordering van de welvaart.''

Helaas: zoals reeds in een rapport van de Rekenkamer uitvoerig is betoogd, werd in de afgelopen twintig jaar gedereguleerd en geprivatiseerd zónder het tevoren toepassen van een dergelijke analyse, waarbij de NS nu `de pech hebben' door het parlement te worden teruggefloten.

In de euforie waaraan De Ru refereert, hebben economen uitbundig hun toontje meegefloten, maar dat was meer op de politiek gangbare, ongefundeerde deun, dan gebaseerd op werkelijk inhoudelijke analyse.

    • Prof.Dr. P.J. Uitermark